Coriolis PRO

Informatyka, geodezja, hydrografia, GIS

polski | change language


Historia

Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych!
Dla nas nie ma rzeczy
niemożliwych!

Jest rok 2020, CORIOLIS na rynku usług informatyczno-geoodezyjno-hydrograficznych funkcjonuje z sukcesami od 30 lat. Współwłaściciele firmy Kazimierz Otorowski i Andrzej Pieszko to uprawnieni geodeci, hydrografowie z uprawnieniami międzynarodowymi i 36-letnią praktyką.

Początki

Wszystko zaczęło się od stażu w 1982 roku w OPGK Szczecin - Zakład Terenowy Police, gdzie mieliśmy swój udział w końcówce inwestycji w Zakładach Chemicznych. Tam m.in. inwentaryzowaliśmy z wykorzystaniem dalmierza AGA, echosond, i płetwonurków przejście podwodne gazociągów przez Roztokę Odrzańską. Obliczenia wykonaliśmy na komputerze Mera w Zakładzie Informatyki.

Druga połowa lat osiemdziesiątych to praca w Zakładzie Teledetekcji. Patrząc z perspektywy czasu niemal dotykaliśmy "gwiazd". Wykorzystywaliśmy najnowocześniejszy w świecie sprzęt, z kamerą do zdjęć lotniczych, wielospektralną i termowizyjną, radar wgłębny, kuter z echosondą. Opracowaliśmy pełen zestaw oprogramowania geodezyjnego dla kalkulatora HP 41C i zapisaliśmy je na paskach magnetycznych. Wykonaliśmy implementację środowiska oprogramowania w języku Fortran na komputery osobiste serii XT i AT, które wykorzystaliśmy m.in. do obliczeń wszelkich pomiarów geodezyjnych, pomiarów batymetrycznych oraz pomiarów prądów wodnych z pionierskim w kraju wykorzystaniem AutoCADa do pomiarów hydrograficznych.

Lata 1990 - 2009

Z początkiem lat 90-tych rozpoczyna działalność CORIOLIS. Zakupiony został skaner wielkoformatowy, ploter atramentowy AO, precyzyjny stół kreślący, komputery, wdrożyliśmy legalne oprogramowanie i zostaliśmy dealerem firm Autodesk (od 1994), MapInfo (od 1999), TSL (od 1992). Staliśmy się wiodącym w Polsce w branży geodezyjnej dostawcą technologii rastrowej i jednocześnie resellerem oprogramowania na nasz region.

Najważniejsze wdrożenia z tego okresu:

 • dla Urzędu Miasta Szczecin byliśmy prekursorem wdrażania technologii rastrowej dla GIS Szczecina, dostarczyliśmy i wdrożyliśmy skalibrowane mapy i oprogramowanie,
 • dla Urzędu Morskiego w Szczecinie wykonaliśmy pomiary i integrację GIS danych z zasobów geodezyjno-hydrograficznych, dostarczyliśmy i wdrożyliśmy oprogramowanie,
 • dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie wykonaliśmy:
  • pomiary, inwentaryzację foto-film-GPS, integrację GIS danych z zasobów geodezyjno-hydrograficzno-hydrologiczno-geologicznych,
  • przekroje dolinowe i opracowanie laserowego DTM dla 158 km rzeki Odry,
  • 4 cykliczne, hydrograficzne pomiary specjalne rzeki Odry w ramach umów międzynarodowych - razem ok. 330km pomiarów,
  • dostarczyliśmy i wdrożyliśmy oprogramowanie,
 • dla Zarządu Morskich Portów Szczecin Świnoujście S.A. wykonaliśmy pomiary i interację GIS danych z zasobów geodezyjno-hydrograficzno-branżowych, dostarczyliśmy i wdrożyliśmy oprogramowanie,
 • dla Szczecińskiej Energetyki Cieplnej sp.z.o.o. wykonaliśmy weryfikację, uzgodnienia branżowe, pomiar i opracowanie numerycznego modelu sieci ciepłowniczej dla całego miasta, dostarczyliśmy i wdrożyliśmy oprogramowanie,
 • dla ZWiK Szczecin sp.z.o.o wykonaliśmy weryfikację, uzgodnienia branżowe, archiwizację materiałów poniemieckich sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla całego miasta, dostarczyliśmy i wdrożyliśmy oprogramowanie,
 • dla Zakładów Chemicznych Police S.A. wykonaliśmy GIS inżynierski, dostarczyliśmy i wdrożyliśmy oprogramowanie,
 • dla GDDKiA wykonaliśmy geodezyjno-hydrograficzne pomiary specjalne dla oceny bezpieczeństwa w rejonie filarów mostowych z weryfikacją sonarową,
 • dla Gminy Trzebiatów wykonaliśmy model 3d i obliczenie kubatur portu morskiego w Mrzeżynie,
 • dla Biura Hydrotechnicznego Samolong & Włodarczyk opracowaliśmy trójwymiarowy model terenu i projektu dla obiektu Kanał Piastowski z falochronami,
 • dla Bimor sp.z.o.o. wykonaliśmy pomiary lądowe i podwodne wraz z trójwymiarowym modelem terenu i projektu dla rzeki Rurzyca,
 • wrotaodry.pl - elektroniczny informator żeglugowy, oparty na Google Maps (TM).
Coriolis na Wieży Eiffla
Coriolis na Wieży
Eiffla

Wykonujemy zawansowane inwentaryzacje - pomiary podwodne i lądowe, tworząc cyfrowe modele przestrzenne dla opracowań hydrologiczno-hydrograficznych. Zdobyte doświadczenia czynią nas ekspertami, także na skalę międzynarodową w pracach, projektach i uzgodnieniach granicznych oraz regulacyjnych na rzece Odrze.

Lata 2010 - 2016

Współpraca przy koordynacji 4 placów budowy dla Terminalu LNG w Świnoujściu. Analizy, opracowania mapowe, ekspertyzy, inwentaryzacje foto-gps, opracowania kontrolne z raportów monitoringu środowiskowego. Opracowania w formacie PDF z intuicyjnym zestawem zakładek, warstw i foto-gps. Integracja danych opisowych i mapowych w jednym pliku (pozwolenia, decyzje, wtórniki geodezyjne, stany władania, plany zagospodarowania, planszety sondażowe, projekty, inwentaryzacje, wykazy, zestawienia, tabele, foto-gps ...)

Lata 2017 - 2020

Ekspertyzy i analizy dokumentacji powykonawczej z inwestycji i remontów. Doprecyzowanie danych obiektów budowlanych w dokumentacji OT, KOB, BŚT i podatku od nieruchomości. Uzgodnienia danych w rejestrach publicznych ze stanem faktycznym w terenie i na mapach geodezyjnych. Identyfikacja geodezyjna obiektów budowlanych wraz z weryfikacją parametrów i lokalizacji. Elektroniczne kompletowanie dokumentacji powykonawczej dla potrzeb odbiorów. ...)

Cel

Firma CORIOLIS PRO jest sprawdzonym i wiarygodnym partnerem do realizacji skomplikowanych-nietypowych zadań. Nasze prace zostały wielokrotnie wyróżnione na regionalnych targach informatycznych za innowacyjność, która wraz z jakością opracowań stanowić będą zawsze nasz wyróżnik.

Szczecin, marzec 2020

Kontakt i lokalizacja

Urząd Morski

pl. Batorego 4
pok. 20
70-207 Szczecin
POLAND

biuro@coriolis.com.pl

telefon
+48 091 440-35-84, 85
fax:
+48 091 440-35-87

WGS 84
B=53° 25'19,''22
L=14° 33'08,''27
pokaż na mapie

Optymalny wybór

 • 33 lat pracy z AutoCADem® w geodezji, hydrografii i projektowaniu,
 • Eksperci w inżynieryjnych pomiarach geodezyjno-hydrograficznych,
 • Integrator GIS, także w wersji mobilnej na palmtopach z GPS,
zobacz więcej »

Autoryzowany sprzedawca oprogramowania:

Tessel