Coriolis PRO

Informatyka, geodezja, hydrografia, GIS

polski | change language


Wdrożenia

Wybrane wdrożenia, wykonane przez naszą firmę:

 • dla Urzędu Miasta Szczecin byliśmy prekursorem wdrażania technologii rastrowej dla GIS Szczecina, dostarczyliśmy i wdrożyliśmy skalibrowane mapy i oprogramowanie,
 • dla Urzędu Morskiego w Szczecinie wykonaliśmy pomiary i integrację GIS danych z zasobów geodezyjno-hydrograficznych, dostarczyliśmy i wdrożyliśmy oprogramowanie,
 • dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie wykonaliśmy:
  • pomiary, inwentaryzację foto-film-GPS, integrację GIS danych z zasobów geodezyjno-hydrograficzno-hydrologiczno-geologicznych,
  • przekroje dolinowe i opracowanie laserowego DTM dla 158 km rzeki Odry,
  • 4 cykliczne, hydrograficzne pomiary specjalne rzeki Odry w ramach umów międzynarodowych - razem ok. 330km pomiarów,
  • dostarczyliśmy i wdrożyliśmy oprogramowanie,
 • dla Zarządu Morskich Portów Szczecin Świnoujście S.A. wykonaliśmy pomiary i interację GIS danych z zasobów geodezyjno-hydrograficzno-branżowych, dostarczyliśmy i wdrożyliśmy oprogramowanie,
 • dla Szczecińskiej Energetyki Cieplnej sp.z.o.o. wykonaliśmy weryfikację, uzgodnienia branżowe, pomiar i opracowanie numerycznego modelu sieci ciepłowniczej dla całego miasta, dostarczyliśmy i wdrożyliśmy oprogramowanie,
 • dla ZWiK Szczecin sp.z.o.o wykonaliśmy weryfikację, uzgodnienia branżowe, archiwizację materiałów poniemieckich sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla całego miasta, dostarczyliśmy i wdrożyliśmy oprogramowanie,
 • dla Zakładów Chemicznych Police S.A. wykonaliśmy GIS inżynierski, dostarczyliśmy i wdrożyliśmy oprogramowanie,
 • dla GDDKiA wykonaliśmy geodezyjno-hydrograficzne pomiary specjalne dla oceny bezpieczeństwa w rejonie filarów mostowych z weryfikacją sonarową,
 • dla Gminy Trzebiatów wykonaliśmy model 3d i obliczenie kubatur portu morskiego w Mrzeżynie,
 • dla Biura Hydrotechnicznego Samolong & Włodarczyk opracowaliśmy trójwymiarowy model terenu i projektu dla obiektu Kanał Piastowski z falochronami,
 • dla Bimor sp.z.o.o. wykonaliśmy pomiary lądowe i podwodne wraz z trójwymiarowym modelem terenu i projektu dla rzeki Rurzyca,
 • dla Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej wykonaliśmy elektroniczny informator żeglugowy,
 • wrotaodry.pl - elektroniczny informator żeglugowy, oparty na Google Maps (TM).

GIS

Przykłady opracowań z zasobów naszych Klientów

Jeden obraz znaczy więcej niż tysiąc słów

Geodezja, hydrografia, DTM


Kontakt i lokalizacja

Urząd Morski

pl. Batorego 4
pok. 20
70-207 Szczecin
POLAND

biuro@coriolis.com.pl

telefon
+48 091 440-35-84, 85
fax:
+48 091 440-35-87

WGS 84
B=53° 25'19,''22
L=14° 33'08,''27
pokaż na mapie

Optymalny wybór

 • 33 lat pracy z AutoCADem® w geodezji, hydrografii i projektowaniu,
 • Eksperci w inżynieryjnych pomiarach geodezyjno-hydrograficznych,
 • Integrator GIS, także w wersji mobilnej na palmtopach z GPS,
zobacz więcej »

Autoryzowany sprzedawca oprogramowania:

Tessel